El projecte STEAM, com el seu nom indica, engloba les àrees disciplinars de les Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria, l’Art i la Matemàtica amb l'objectiu d’integrar i reforçar l’ensenyament de les àrees científic-tecnològiques conjuntament amb el domini de les llengües i el coneixement dels valors de la nostra societat.