En aquest treball aprendrem a dur a terme un projecte interdisciplinar en grups de treball cooperatiu amb l'ojectiu d'adquirir competències transversals dels àmbits digital, personal i social.