Les bones pràctiques aniran agrupades segons les competències bàsiques per àmbits.