Sub-categories
Activitats Alternatives
Castellà
Català
Ciències Socials
Ciències de la Naturalesa
Educació per a la Ciutadania
Educació Física
Llengua Estrangera
Matemàtiques
Música
Tecnologia
Tutoria
Visual i Plàstica
Matèries Optatives
Aula Oberta
CRÈDIT DE SÍNTESI 3