Sub-categories
Activitats Alternatives
Castellà
Català
Ciències de la Naturalesa
Ciències Socials
Educació Física
Llengua Estrangera
Matemàtiques
Tecnologia
Tutoria
Visual i Plàstica
Matèries Optatives
CRÈDIT SINTESI 1