Sub-categories
C1 El Medi Natural
C2 Conducció de Grups i Activitats en el Medi Natural
C3 Seguretat i Supervivència en Muntanya
C4 Conducció de Grups en Bicicletes
C5 Conducció de Grups a Cavall i Atencions Equines Bàsiques
C6 Administració, Gestió i Comercialització en la Petita Empresa
C7 Fonaments de l'Activitat Física
C8 Primers Auxilis
C9 Activitats Físiques per a Persones amb Discapacitats
C10 Dinàmica de Grups
C11 Formació i Orientació Laboral
C12 Formació en Centres de Treball
C13 Síntesi