Sub-categories
Biologia II
Castellà II
Català II
Dibuix Tècnic II
Economia de l'Empresa II
Filosofia
Geografia
Grec II
Història
Història de l'Art
Treball Recerca
Llatí II
Llengua estrangera II
Matemàtiques II
Matemàtiques CCSS II
Química II
Tecnologia Industrial II
Tutoria
Matèries Optatives