Sub-categories
Biologia I
Ciències per al Món Contemporani
Dibuix Tècnic I
Economia
Economia de l’Empresa I
Educació Física
Filosofia i Ciutadania
Història del Món Contemporani
Llengua Catalana i Literatura I
Llengua Castellana i Literatura I
Llengua Estrangera I
Llatí I
Literatura Catalana
Matemàtiques I
Matemàtiques CCSS I
Química I
Tecnologia_Industrial I
Tutoria
Matèries Optatives